Logo
 
# Share this page
 
 

De Werf Local System

 
Destelbergenstraat 61, 9040 Sint-Amandsberg (Flandre orientale) location
vzwdewerf@telenet.be - http://vzwdewerf.be
Numéro d'entreprise: on request Invalid BTW / TVA
Fondé: Vendredi 1 Décembre 1989

Cette asbl a été ajouté par le système. Êtes-vous membre et/ou le gestionnaire de cette association? L'exigence d'accès ici.


Description
Historiek

Eind 1989 is vzw De Werf opgericht op initiatief van praktijkwerkers uit de Bijzondere Jeugdzorg en onderzoekers van de R.U.G. (richting Sociale Agogiek).

Men stelde vast dat heel wat maatschappelijk kwetsbare jongeren problemen hadden met hun dagbesteding. Na meer dan een jaar onderzoek en uitbouw van een pedagogisch concept kon De Werf, onder meer met de steun van Stad Gent, opstarten.

De hoofddoelstelling was de integratie bevorderen van maatschappelijk kwetsbare jongeren, via het trainen van vaardigheden t.a.v. werk, vrije tijd, relaties in een vormingsprogramma dat rekening houdt met interesses, mogelijkheden en beperkingen.

In 2003 werd De Werf, samen met de volledige sector Deeltijdse Vorming, overgeheveld. Dit op vraag van het Ministerie van Onderwijs en Vorming,
met als doel maatschappelijk kwetsbare jongeren een maatgericht traject en de nodige begeleiding aan te bieden.

Sinds 2008 organiseert de sector Deeltijdse Vorming de Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten in Vlaanderen.

Missie

vzw De Werf wil een vangnet zijn voor schooluitvallers die dreigen in een neerwaartse spiraal terecht te komen.
We streven ernaar om deze jongeren te reïntegreren in de maatschappij/onderwijs en er mee voor te zorgen dat ze gebruik
kunnen maken van alle voorzieningen.

Dit door te streven naar een ommekeer, zodat hen nieuwe perspectieven worden aangeboden en zij het leven opnieuw als zinvol ervaren. Het is onze opdracht de jongere als persoon sterker te maken, sociale vaardigheden bij te brengen en hen trachten een hogere moraliteit, een kritisch-creatieve maatschappijvisie en een verhoogd sociaal engagement aan te leren.

 


 
A
D
S

 

Annoncez (i)
 
VZW's ASBL's VoG's Powered by T-PI.be Alphabétique Annonces Calendrier Liens Web Connecter Contactez-nous Annoncez Infos & Aide Webmaster tools Plan du site
SHARE THIS PAGE
TOP